กฎการพนันและกฎหมายในโลกในปี 2562

กฎการพนันและกฎหมายในโลกในปี 2562

การเล่นการพนันซึ่งต้องบอกว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเเน่นอน เเต่นักเดิมพันหลายคนยังคงมีความชื่นชอบอยู่ ซึ่งใครที่คิดจะเล่นการพนันก็ต้องศึกษากฎหมายให้ดีเพื่อการเล่นที่ปลอดภัยว่าจะเล่นได้อย่างไรบ้างในการเล่นการพนันทั่วไป

เเละในเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์ในปัจจุบันนี้เป็นที่เเพร่หลายอย่างมาก เเละใครก็ต้องการเล่นพนันออนไลน์หรือว่าคาสิโนออนไลน์นั้นเองเพราะว่าเป็นอะไรที่ง่ายดายในการเล่นอย่างมาก สล็อต ฟรี ซึ่งได้มีกฎหมายออกมาด้วยว่าการเล่นการพนันออนไลน์นั้นมีความผิดเเละมาดูกันว่ากฎหมายการพนันออนไลน์เป็นอย่างไรบ้าง

พนันออนไลน์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความไร้ขอบเขตนั้นเอง  ของผู้ใช้ อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโลกอินเทอร์เน็ต ได้เอื้อให้การพนันออนไลน์มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงมากกว่าเดิมเข้าถึงได้ง่ายอย่างมาก ใครก็ต้องการที่จะเล่นการพนันออนไลน์ หรือว่าการพนันในบ่อนก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างทำให้ต้องมีกฎหมายออกมาขจัดเพื่อไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันเกิดขึ้น ซึ่งในหลายประเทศก้ไม่ชอบในเรื่องของการพนันอยู่เเล้วทำให้ต้องออกกฎหมายที่รัดกุมเพื่อไม่ให้มีบ่อนการพนันหรือว่าการเล่นพนันออนไลน์เกิดขึ้น สล็อต ออนไลน์ ฟรี

ซึ่งหากมีบ่อนหรือว่าการเล่นพนันออนไลน์จะส่งผลกระทบต่อเมืองนั้นทันที เเละเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเเน่นอนทำให้ต้องมีกฎหมายที่ต้องการไมให้มีการเปิดบ่อนหรือว่าการพนันออนไลน์ออกมาให้นักเดิมพันได้เล่นกัน

กฎการพนันและกฎหมายในโลกในปี 2562

ซึ่งการขยายตัวของการพนันออนไลน์ทำให้เกิดความตื่นตัวในหลายด้านอย่างยิ่ง รวมถึงด้านกฎหมายหลายประเทศที่ได้ทบทวนและศึกษามาตรการทางกฎหมายที่สามารถนำมาใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเพื่อนำไปใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ในอนาคตต่อไป

เเละในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งในประเทศมีความเคลื่อนไหวในการแสวงหามาตรการทางกฎหมายมารองรับการพนันออนไลน์ปัจจุบัน มาตรการทางกฎหมายที่ไทยนำมาใช้รับมือกับการพนันออนไลน์และการพนันประเภทอื่นที่กฎหมายการพนันไม่ได้บัญญัติไว้ คือ การอาศัยความตามมาตรา 4 ทวิแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 หาเงินจากเกม ถือว่าการพนันออนไลน์เป็นการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย และนำเอามาตรการปิดกั้นการเข้าถึง หรือ ‘บล็อก’ เว็บไซต์ที่เปิดให้มีการพนันออนไลน์ ถือว่าเข้าข่ายเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

ในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรับมือกับการพนันออนไลน์ ในร่างพระราชบัญญัติการพนันที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2559 ได้เพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันออนไลน์ไว้ในมาตรา 36 โดยบัญญัติให้ การจัดให้มีการเล่นหรือการพนัน ใช้วิธีการสื่อสารที่ห่างกันโดยระยะทาง หรือส่งข้อความ ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ทางโทรศัพท์หรือผ่านระบบต่างๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นความผิดทั้งหมด และต้องระวางโทษสองเท่าของอัตราโทษสำหรับการเล่นพนันในสถานที่เช่นในบ่อน

จะได้ว่า มาตรการทางกฎหมายที่ได้นำมาใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ตามร่างพระราชบัญญัติการพนันของบ้านเรา ได้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มโทษแก่การกระทำที่มีฐานความผิดเดิม และการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดยังต้องอาศัยกฎหมายอื่น โดยเฉพาะ พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ กล่าวได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายทาง คือเป็นการดำเนินการภายหลังจากที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเกิดขึ้นมาเเล้ว

ซึ่งจากการศึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ของต่างประเทศ เช่น ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ได้พบว่า กฎหมายของทั้งสองประเทศมีความหลากหลายและไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลงโทษผู้ประกอบกิจการและผู้เล่นการพนันออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นได้มีการสร้างข้อจำกัดทางกฎหมาย เเละการวางกรอบกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่ทำได้อย่างถูกกฎหมายที่สุด เเละการวางระบบควบคุมและตรวจสอบการทำกิจกรรมการพนันออนไลน์เอาไว้ครอบคลุมหลายด้านด้วยกัน เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรมพนันออนไลน์ไปจนถึงการดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

ในเรื่องของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ขยายขอบเขตของกฎหมายการพนันให้ครอบคลุมไปถึงการพนันที่สามารถเล่นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการโทรคมนาคมอื่นๆ โดยบัญญัติบทนิยามของการพนันระยะไกล เอาไว้ในมาตรา 4 ว่าเป็นเรื่องของ การพนันที่บุคคลเข้าร่วมเล่นได้โดยวิธีการทางโทรคมนาคมในระยะไกล  ได้ครอบคลุมการพนันผ่านอุปกรณ์หรืออาศัยสื่อโทรคมนาคมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น

1.อินเทอร์เน็ต

  1. โทรศัพท์
  2. โทรทัศน์
  3. วิทยุ
  4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เพื่อเปิดช่องเอาไว้สำหรับกรณีที่มีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมในอนาคต

ภาพรวม ของมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ของสหราชอาณาจักร ได้มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์อย่างรอบด้าน นับแต่สื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นพนันออนไลน์ เกม ไพ่ป๊อก เด้ง ออนไลน์ ไปจนถึงการจำกัดพื้นที่ในการให้บริการการพนันออนไลน์ โดยผ่านการกลั่นกรองและการออกใบอนุญาตของคณะกรรมาธิการการพนัน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจในการพิจารณากิจกรรมการพนันเป็นการเฉพาะนั้นเอง

สำหรับเรื่องของการควบคุมการพนันออนไลน์ของสหรัฐอเมริกา กฎหมายระดับรัฐบาลกลางได้วางมาตรการที่มุ่งเน้นควบคุมการใช้สื่อโทรคมนาคมในการโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเชิญชวนให้มาเล่นพนันออนไลน์ และควบคุมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เป็นหลัก

มีในส่วนของ Wire Act นั้นก็คือ กฎหมายควบคุมการใช้สื่อของธุรกิจการพนัน เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อป้องปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะการทำธุรกรรมของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม ที่อาจใช้สื่อโทรคมนาคมและการพนันเป็นช่องทางในการส่งเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ และจัดการกับปัญหาการเล่นพนันผ่านระบบโทรคมนาคมระยะไกลในยุคเริ่มแรก นั้นก็คือโทรทัศน์และโทรศัพท์ ที่มีสาระสำคัญว่า การใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสื่อการพนันขันต่อ เล่น สล็อต ออนไลน์ บน มือ ถือ หรือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนันหรือกิจกรรมการพนัน หรือเพื่อใช้ทำธุรกรรมส่งเงินเดิมพันให้แก่ลูกค้า เป็นความผิดตามกฎหมาย แต่มีปัญหาในการตีความว่าจะนำมาปรับใช้กับการพนันออนไลน์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาได้หรือไม่ เพราะว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เล็งเห็นว่า การพนันออนไลน์ทุกกรณีตกอยู่ในบังคับของกฎหมายนี้ทั้งหมดนั้นเอง แต่ศาลสหรัฐฯ เห็นว่า ควรจะหมายความเฉพาะการพนันออนไลน์ที่ทำเป็นธุรกิจเท่านั้น ทำให้ในทางปฏิบัติ Wire Act นำมาใช้บังคับกับการพนันออนไลน์ได้บางกรณีเท่านั้น

ยังมี UIGEA คือ กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐสภาสหรัฐฯ ตรากฎหมายนี้นำมาใช้ควบคุมการพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง เเละมุ่งเน้นตัดเส้นทางในการถ่ายเทเงินทุนของธุรกิจการพนัน และการลดทอนความสะดวกของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน โดยเฉพาะกรณีการเล่นพนันข้ามรัฐหรือข้ามชาติ อาทิ ห้ามมิให้ยอมรับชำระเงินที่ได้จากการพนันทางอินเทอร์เน็ต กำหนดโทษปรับหรือจำคุก หรือทั้งจำคุกและปรับ แก่บุคคลที่ยอมรับชำระเงินจากธุรกิจการพนันหรือการเดิมพนัน หรือบุคคลอื่นที่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และให้หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สามารถสั่งปิดหรือบล็อกเว็บไซต์สั่งปิดเว็บไซต์ ที่ทำธุรกรรมทางการเงินที่ละเมิดกฎหมายได้

ในภาพรวมนั้น มาตรการทางกฎหมายที่นำมาใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ของสหรัฐอเมริกาที่มี 2 แนวทาง นั้นก็คือ ใช้วิธีการจำกัดการโฆษณาและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันผ่านสื่อโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ จำกัดเส้นทางการทำธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์กับผู้เล่นพนัน โดยจะมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือ เว็บ คา สิ โน ออนไลน์

การสร้างอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์นั้นเอง ทั้งแก่ผู้เล่นพนันและผู้ที่ทำธุรกิจการพนันออนไลน์ เมื่อไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงในการเล่นพนันออนไลน์ เพื่อแรงจูงใจในการเข้าถึงและการดำเนินธุรกิจย่อมลดลง เเละผลที่ได้จากมาตรการจำกัดการเข้าถึงจึงเป็นการชะลอการเติบโตของกิจกรรมการพนันออนไลน์

สำหรับกฤหมายการพนันออนไลน์ในบ้านเรานั้น ยังมีอีกหนึ่งกฎหมาย ที่จะถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวด คือ “พ.ร.บ.การพนัน” ซึ่งมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1,000 บาทเเละนอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังเน้นเฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอลในหมู่เยาวชนอีกด้วย โดยมี พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ปี 2546 คุ้มครองห้ามเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องการพนัน หากพบว่าผู้ปกครองปล่อยปละละเลยหรือสนับสนุน มีความผิดจำคุก 3 เดือน เเละ ปรับ 1 หมื่นบาท

ส่วนในสถานบริการต่างๆ หากตรวจพบว่ามีการปล่อยให้เล่นการพนัน หรือมีส่วนรู้เห็นเเละเกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน จะถูกพิจารณาโทษสั่งปิดยาว 5 ปี ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากพบว่าปล่อยให้เกิดการพนันในท้องที่ เจ้าของท้องที่จะต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่องตามคำสั่ง จะถูกสั่งย้ายทันที

การพนันออนไลน์หรือว่าการพนันทั่วไปนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องดูเเลเเละจัดการกับพวกที่เปิดให้เล่นการพนันอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คนในสังคมไม่ไปหลงผิดกับการเล่นการพนันที่เป็นสิ่งไม่ดี ผู้ปกครองก็ต้องหมั่นดุเเลบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเเละเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเเน่นอน หากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเเล้วจะเดือดร้อนทีหลัง ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองได้มีการกวดขันอย่างมากเพื่อไม่ให้มีการเล่นการพนันเกิดขึ้น เเละไม่ใช้เพียงเเค่เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงาน ไพ่ ออนไลน์ ทุกคนก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อไม่ให้มีการลักลอบล่นการพนันเกิดขึ้นซึ่งทุกคนสามารถให้การร่วมมือได้