Latest Posts

กฎการพนันและกฎหมายในโลกในปี 2562

กฎการพนันและกฎหมายในโลกในปี 2562

July 10, 2019 12:28 pm Published by

การเล่นการพนันซึ่งต้องบอกว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเเน่นอน เเต่นักเดิมพันหลายคนยังคงมีความชื่นชอบอยู่ ซึ่งใครที่คิดจะเล่นการพนันก็ต้องศึกษากฎหมายให้ดีเพื่อการเล่นที่ปลอดภัยว่าจะเล่นได้อย่างไรบ้างในการเล่นการพนันทั่วไป เเละในเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์ในปัจจุบันนี้เป็นที่เเพร่หลายอย่างมาก เเละใครก็ต้องการเล่นพนันออนไลน์หรือว่าคาสิโนออนไลน์นั้นเองเพราะว่าเป็นอะไรที่ง่ายดายในการเล่นอย่างมาก สล็อต ฟรี ซึ่งได้มีกฎหมายออกมาด้วยว่าการเล่นการพนันออนไลน์นั้นมีความผิดเเละมาดูกันว่ากฎหมายการพนันออนไลน์เป็นอย่างไรบ้าง พนันออนไลน์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความไร้ขอบเขตนั้นเอง  ของผู้ใช้ อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโลกอินเทอร์เน็ต ได้เอื้อให้การพนันออนไลน์มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงมากกว่าเดิมเข้าถึงได้ง่ายอย่างมาก ใครก็ต้องการที่จะเล่นการพนันออนไลน์ หรือว่าการพนันในบ่อนก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างทำให้ต้องมีกฎหมายออกมาขจัดเพื่อไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันเกิดขึ้น ซึ่งในหลายประเทศก้ไม่ชอบในเรื่องของการพนันอยู่เเล้วทำให้ต้องออกกฎหมายที่รัดกุมเพื่อไม่ให้มีบ่อนการพนันหรือว่าการเล่นพนันออนไลน์เกิดขึ้น สล็อต ออนไลน์ ฟรี ซึ่งหากมีบ่อนหรือว่าการเล่นพนันออนไลน์จะส่งผลกระทบต่อเมืองนั้นทันที เเละเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเเน่นอนทำให้ต้องมีกฎหมายที่ต้องการไมให้มีการเปิดบ่อนหรือว่าการพนันออนไลน์ออกมาให้นักเดิมพันได้เล่นกัน ซึ่งการขยายตัวของการพนันออนไลน์ทำให้เกิดความตื่นตัวในหลายด้านอย่างยิ่ง รวมถึงด้านกฎหมายหลายประเทศที่ได้ทบทวนและศึกษามาตรการทางกฎหมายที่สามารถนำมาใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเพื่อนำไปใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ในอนาคตต่อไป เเละในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งในประเทศมีความเคลื่อนไหวในการแสวงหามาตรการทางกฎหมายมารองรับการพนันออนไลน์ปัจจุบัน มาตรการทางกฎหมายที่ไทยนำมาใช้รับมือกับการพนันออนไลน์และการพนันประเภทอื่นที่กฎหมายการพนันไม่ได้บัญญัติไว้ คือ การอาศัยความตามมาตรา 4 ทวิแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 หาเงินจากเกม ถือว่าการพนันออนไลน์เป็นการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย และนำเอามาตรการปิดกั้นการเข้าถึง หรือ ‘บล็อก’ เว็บไซต์ที่เปิดให้มีการพนันออนไลน์ ถือว่าเข้าข่ายเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 ในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรับมือกับการพนันออนไลน์ ในร่างพระราชบัญญัติการพนันที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2559 ได้เพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันออนไลน์ไว้ในมาตรา 36 โดยบัญญัติให้ การจัดให้มีการเล่นหรือการพนัน ใช้วิธีการสื่อสารที่ห่างกันโดยระยะทาง […]