แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

1. Username:

2. ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานและเว็บไซต์ *

3. ท่านต้องการให้เว็บไซต์ปรับปรุงการบริการด้านใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

4. ท่านต้องการให้เว็บไซต์ปรับปรุงการบริการเกมด้านใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *

5. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน" ฉันยอมรับว่าฉันอายุอย่างน้อย 18 ปีและยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขของ บริษัท