แบบประเมินความพึงพอใจ

สำหรับลูกค้าใช้บริการด้านรายการฝากและถอน

*Required

ความพึงพอใจต่อระบบการโอน-ถอนเงินของเรา *
ระบบการโอน-ถอนเงินรวดเร็วและแม่นยำ
ข้อมูลครบถ้วน มีระบบรักษาความปลอดภัย
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการฝาก - ถอนเงิน *
ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ความถูกต้อง แม่นยำในการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่
โดยภาพรวมท่านพึงพอใจในการให้บริการของเราหรือไม่? *

ข้อเสนอแนะและคำติชม