แบบประเมินความพึงพอใจ

สำหรับลูกค้าใช้บริการสอบถามข้อมูล หรือแก้ไขปัญหา

*Required

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรา *
การใช้งานเว็ปไซด์สะดวก ไม่ยุงยาก
ระบบของเกมมีความถูกต้องและรวดเร็ว
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตร ยินดีให้บริการ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ตรงประเด็น
โดยภาพรวมท่านพึงพอใจในการให้บริการของเราหรือไม่?

ข้อเสนอแนะและคำติชม