แบบประเมินความพึงพอใจ

สำหรับลูกค้าใช้บริการสมัครสมาชิกใหม่

*Required

ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการสมัคร *
ขั้นตอนการสมัครเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก
ความรวดเร็วในการสมัคร และการได้รับยูสเซอร์
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลรวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนการสมัครเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก

ข้อเสนอแนะและคำติชม